Billen afvegen met oud papier!

Met het oud papier dat we weggooien, vegen we later onze billen af!”

De Martinusschool in Venlo is van start gegaan met een project om al het oud papier in een gesloten kringloop te hergebruiken.

In dit filmpje  https://www.youtube.com/watch?v=dreHbeVEhVw&t=2s vertellen de kinderen enthousiast hoe het in zijn werk gaat. Het oud papier dat op school verzameld wordt, sorteren de leerlingen en gaat in speciale, gratis geplaatste containers. Deze containers worden opgehaald door SaniService en vervolgens wordt het papier in grote balen geperst. Daarna brengt SaniService een volle vrachtwagen met balen papier naar de papierproducent (Van Houtum). Die maakt er weer 100% gerecycled toiletpapier en doekjes van (Cradle to Cradle gecertificeerd wc-papier ). De vrachtwagen gaat met dit wc- en hygiënepapier naar school om daar het weer verzamelde oud-papier mee te nemen. Er wordt geleverd én het oud papier wordt direct mee retour genomen. De vrachtwagen rijdt dus nooit leeg! Wel zo economisch.

Een belangrijk punt hierbij is het oud papier niet verscheept wordt naar het Verre Oosten, zoals het meeste oud papier in Nederland, maar dat het in Nederland blijft. Uit ecologisch en logistiek oogpunt ligt dit natuurlijk voor de hand. Zo wordt er gezorgd voor een lokale, gesloten kringloop.

Het Cradle to Cradle wc-papier wordt tenslotte gebruikt en komt in het riool terecht. Dit wc-papier is alleen maar goed voor het milieu en kan ook dienen als voedsel voor de planten. Op deze manier bestaat er dus geen afval. Dit is dan ook de basis van het Cradle to Cradle principe.

Bij dit project wordt ook een lespakket voor alle groepen geleverd. Hierdoor weten alle leerlingen waarom het oud papier verzameld wordt én welk papier zij op de toiletten gebruiken. Op de Martinusschool is men enthousiast.

In de toekomst wordt het project nog uitgebreid. Het idee is er om leerlingen ook oud papier van thuis te laten verzamelen, zo kunnen de ouders ook eventueel het gerecycled  wc-papier voor thuis gebruiken. Wat de leerlingen op school leren sluit dan aan bij thuis.

Kinderen zijn de ambassadeurs van de toekomst. Stel je voor dat de nieuwe generatie de uitgangspunten van Cradle to Cradle en gesloten kringlopen als standaard gaat zien. Met dit project als inspiratiebron ervaren kinderen de voordelen, hoe makkelijk het is en creëren we een nieuwe generatie die vanzelf de goede dingen doet voor mens, milieu en economie.

Dit project wordt het CO2positive programma genoemd en is in 2015 geïntroduceerd door SaniService. In samenwerking met  Buitenstebinnen is de CO2positive leerlijn ontwikkeld waarbij het lespakket een ontzettend positieve toevoeging biedt aan alle partijen die samenwerken om de aarde weer een stukje beter te maken!

Is uw school, of de school van uw kinderen ook geïnteresseerd in het CO2positive programma? Kijk op www.co2positive.nl of neem dan contact op met Sani Service BV,  06-21550627.