We zetten in op Euregionale samenwerking

Venlo zette eind oktober de deuren van zijn Cradle to Cradlestadskantoor voor de tweede keer open. Er kwam opvallend veel bezoek op af uit het Duitse grensgebied, waar sprake is van een groeiende belangstelling voor de Venlose aanpak.

Toen Venlo in 2007 als eerste regio ter wereld de C2C-uitgangspunten omarmde was een voorbeeldfunctie niet het beoogde doel. „In die tijd was het nadenken over circulaire economie nog lang geen gemeengoed,” herinnert projectleider Michel Weijers van het nieuwe stadskantoor zich.

De focus van de regio lag toen vooral op de Floriade 2012 en de kansen voor regionale ontwikkeling die men daarvan verwachtte. „De Floriade moest dienen als aanjager van de lokale economie. De crisis is wat dat betreft een behoorlijke spelbreker geweest, maar dankzij Cradle to Cradle en zeker met het bijzondere stadskantoor dat we later hebben gebouwd, hebben we onszelf wel in de picture weten te zetten.”

Nu grijpt Venlo de belangstelling van de talloze buitenlandse bezoekers voor het stadskantoor aan om Venlo te katapulteren naar de Europese league op het gebied van Cradle to Cradle. Vanuit de Duitse grenssteden bestaat om verschillende reden belangstelling voor de manier waarop we in Venlo bezig zijn met C2C in het algemeen en voor het stadskantoor in het bijzonder.

„Om te beginnen is duurzaamheid ook in de grensregio intussen een steeds belangrijker en concreter thema geworden,”zegt Weijers: „Daarnaast hebben een paar steden concrete plannen voor nieuwbouw of uitbreiding van overheidsgebouwen. En dan is het natuurlijk schitterend als er vlak over de grens al een overheidsgebouw staat dat volgens die principes is gebouwd en waar je kunt zien en ervaren hoe dat in de praktijk werkt.”

Kansen
Er is volgens Michel Weijers nog een derde reden waarom Venlo en de Duitse grensregio elkaar steeds nadrukkelijker opzoeken als het gaat om de kansen van het nieuwe gezamenlijke beleidsterrein.

„Venlo zet de laatste paar jaar weer nadrukkelijker in op euregionale samenwerking. Niet vreemd natuurlijk, want Venlo en Noordrijn-Westfalen zijn in allerlei opzichten met elkaar verknoopt, verknüpft. Daarom is het niet vreemd dat Venlo samen met Kreis Viersen, Nettetal, Krefeld en Möchengladbach naar mogelijkheden zoekt om met zogenaamde INTERREG-gelden samen aan het thema Cradle to Cradle te werken, onder andere in samenwerking met het midden- en kleinbedrijf. Dat doen we onder meer vanuit het C2C ExpoLAB in Venlo.”

Volgens Michel Weijers kan C2C op deze manier bijdragen aan de versterking van het economisch profiel van de grensregio. „De Euregio kan hierin een unieke positie gaan innemen. Ik droom er onder meer van dat we de booming logistieke sector binnen afzienbare tijd nog meer gaan koppelen aan C2C, bijvoorbeeld door C2C-warehouses op Trade Port Noord te realiseren. Op die manier kunnen logistiek en C2C elkaar niet alleen aanvullen, maar elkaar versterken. Als Europese logistieke hotspot én C2C-hoofdstad zou dat hier toch moeten lukken.” 

Burgemeester Antoin Scholten van Venlo is ook blij met het feit dat de C2C-vonk naar de Duitse grensregio overslaat. „Dit geeft nieuwe inspiratie voor een kansrijke euregio. Natuurlijk had ik al gemerkt dat Cradle to Cradle als concept snel belangstelling wekt.”

Inspiratie
Duidelijk is ook dat als projecten eenmaal concreet worden, die interesse evenredig toeneemt. „De houding is een geïnspireerde: Het kán dus! Dat onze buurgemeenten over de grens nu vergelijkbare stappen gaan zetten, komt dan ook niet onverwacht. Als burgemeester en regiobestuurder ben ik er natuurlijk uitermate blij mee. Het gaat me niet eens om de gebouwen. Of om de credits die Venlo krijgt voor het pionierswerk. Veel belangrijker vind ik de effecten op lange termijn. Bouwprojecten zijn belangrijke mijlpalen aan de hand waarvan we de grensoverschrijdende samenwerking verder kunnen intensiveren.”

Sociale fase van C2C is gestart
Cradle 2 Cradle gaat in Venlo een nieuwe fase in, stelt burgemeester Antoin Scholten. „De eerste jaren hebben we ervoor gekozen om de principes van C2C met name toe te passen in gebouwen, juist omdat het daar goed zichtbaar te maken is. Daar hebben we veel van geleerd. Sinds vorig jaar zijn we gestart met het toepassen van de C2C-principes in sociale projecten.”

Dat noemt Scholten ‘op zich ook logisch’ omdat Cradle to Cradle natuurlijk een mensgericht principe is. „Het verankeren van de principes in het besturingsmodel van de gemeentelijke organisatie was daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Alles wat we de komende jaren in de sociale projecten gaan ontdekken en uitvoeren, is natuurlijk ook toepasbaar op de relatie met onze buurgemeenten. Ik voorzie dan ook een zonnige en duurzame toekomst waarin we gezamenlijk brede meerwaarde in onze Euregio kunnen creëren.”

Artikel Dagblad de Limburger, door: John Huijs,  21-11-2017